เมษายน 2014
อา พฤ
« มี.ค.    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

นร.อยากไปสืบค้นหาความรู้ที่ห้องไหนดี

View Results

Loading ... Loading ...

  Pages

  Pages|Hits |Unique

  • Last 24 hours: 31
  • Last 7 days: 303
  • Last 30 days: 1,762
  • Online now: 1

  สายตรวจอินเตอร์เน็ต รับแจ้งเบาะแส ผู้โพสข้อความหรือ เนื้อหาไม่เหมาะสม

  รับสมัครผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้จำหน่ายอาหารในสถานศึกษา  โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๗  รายละเอียด ดังนี้ ๑ จำหน่ายก๋วยเตี๋ยว จำนวน ๕ ร้าน
  ๒. จำหน่ายข้าวราดแกง/ข้าวขาหมู/ข้าวมันไก่      จำนวน ๔ ร้าน
  ๓. จำหน่ายส้มตำ/ผัดหมี่                                          จำนวน ๒ ร้าน
  ๔. จำหน่ายลูกชิ้นทอด/ประเภททอด                     จำนวน ๒ ร้าน
  ๕. จำหน่ายราดหน้า/ก๋วยจั๊บ                                    จำนวน ๑ ร้าน
  ๖. จำหน่ายผลไม้                                                       จำนวน ๑ ร้าน
  ๗ จำหน่ายหมี่กะทิ/ขนมจีน                                      จำนวน ๑ ร้าน

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
  ๑. รับสมัครระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  ๒. ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

  เอกสาร ประกาศรับสมัคร

  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว   ค่าตอบแทน เดือนละ  7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้วน)

  - พนักงานบริการ (นักการภารโรง)                              3  อัตรา

  - พนักงานรักษาความปลอดภัย (ยามรักษาการณ์)   2  อัตรา

  - พนักงานทำความสะอาด                                            3  อัตรา

  ขอบข่ายงานที่จะให้ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ

  (1)    ดูแล   ทำความสะอาดอาคารเรียน อาคารประกอบ ในโรงเรียนทุกวันทำการ

  (2)    ปฏิบัติงานทำความสะอาด  จัดปรับปรุงตกแต่งบริเวณโรงเรียน อาคารเรียน และสภาพแวดล้อมในโรงเรียน

  (3)    ดูแล รักษา ซ่อมแซม วัสดุ ครุภัณฑ์สิ่งของเครื่องใช้ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับงาน ในโรงเรียน

  (4)    ทำหน้าที่อยู่เวรยาม  ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ

  (5)    ดูแลรักษาความปลอดภัยในโรงเรียน

  (6)    ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่ผู้บังคับบัญชา หรือโรงเรียนมอบหมาย

  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

  ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 25 เมษายน 2557 เวลา 09.00–16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

  เอกสาร ประกาศรับสมัคร

   

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ปีการศึกษา 2557

  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง  จำนวน  ๖ อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐บาท (-หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

  - สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ            จำนวน ๑ อัตรา

  - สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น               จำนวน ๒ อัตรา

  - สาขาวิชาเอกภาษาจีน                 จำนวน ๑ อัตรา

  - สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์             จำนวน ๑ อัตรา

  - สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์            จำนวน ๑ อัตรา

   

  วัน เวลา และสถานที่รับสมัครรับการคัดเลือก

                      ผู้ประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์  อำเภอบ้านผือ  จังหวัดอุดรธานี  ตั้งแต่วันที่  ๒๑ – ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗  เว้นวันหยุดราชการ

   

  เอกสาร ประกาศรับสมัคร

   

   

  ดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

  IMG_5218ในวันที่ 27 มีนาคม 2557 โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 โดยมี ผู้อำนวยการยุทธศิลป์ ศรีประทุมวงษ์ เป็นประธาน

  อ่านเพิ่มเติม

  เอกสาร ศิลปหัตถกรรม 2556

  แข่งขันตัวแทนระดับเขตพื้นที่ อำเภอ บ้านผือ  น้ำโสม กุดจับ  นายูง 

  วันที่ 8 -10  ตุลาคม  2556  ณ  บ้านผือพิทยาสรรค์

  สอบราคาค้าซื้ออุปกรณืควบคุมและบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท๊บเล็ต)พร้อมระบบ

  สอบราคาค้าซื้ออุปกรณืควบคุมและบริการจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(แท๊บเล็ต)พร้อมระบบ อ่านเพิ่มเติม

  เกียรติบัตรการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3

  โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบ 3 (พ.ศ. 2554 – 2558)

  จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มัธยมศึกษา ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2555

   

   

  อ่านเพิ่มเติม

  รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

                    โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ผู้สอนในตำแหน่งครูอัตราจ้าง

  อัตราและวิชาเอก ดังนี้

                  1. สาขาวิชาเอกการสอนภาษาญี่ปุ่น                                จำนวน 2 อัตรา

                  2. สาขาวิชาเอกภาษาเวียดนาม                                       จำนวน 2 อัตรา

                  3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์                                                   จำนวน 2 อัตรา

                  4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                                                 จำนวน 3 อัตรา

                  5. สาขาวิชาฟิสิกส์                                                             จำนวน 1 อัตรา

                  6. สาขาวิชาชีววิทยา                                                          จำนวน 1 อัตรา

  กำหนดรับสมัคร  17-26 เมษายน 2556

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมกอผือ โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

  หมายเหตุ ขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์

  แจ้งคณะครูทุกกลุ่มสาระฯ การจัดทำตารางสอนภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556

                            การจัดตารางสอนภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2556 ให้คณะครูตามกลุ่มสาระมาจัดทำตารางสอนตามวันและเวลาดังนี้

  วันทึ่ 24 เมษายน 2556

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

  วันทึ่ 25 เมษายน 2556

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา

  วันทึ่ 26 เมษายน 2556

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

  วันทึ่ 27 เมษายน 2556

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาพละศึกษา

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

  ตรวจสอบผลการเรียนออนไลน์

  นักเรียนสามารถเข้าตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ http://webgrade.banphuepit.ac.th/ หรือเมนู ตรวจสอบผลการเรียนที่อยู่ด้านซ้ายมือของเว็บไซต์โรงเรียน โดยใช้ข้อมูลในการเข้าสู่ระบบ คือ  “เลขประจำตัว” และ รหัสผ่านคือ “วันเดือนปีเกิด” (30/12/2540)