Get Adobe Flash player

ดำนาโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง

IMG_6142วันที่ 21 สิงหาคม 2558 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการได้ช่วยกันดำนาโครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง

Continue reading

กีฬาสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก

IMG_5168โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีได้เป็นสถานที่จัดแข่งขันกัฬาสหวิทยาเขตพระพุทธบาทบัวบก ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันได้แก่ื โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงเรียนยูงทองพิทยาคม โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โรงเรียนภูพระบาทวิทยา โรงเรียนจำปาโมงพิทยาคาร โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ และ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี (โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์)

Continue reading

เตรียมพัฒน์ฯอุดรร่วมงานวันแม่ที่อำเภอ

IMG_5001วันที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่หอประชุมบริบาลภูมิเขตต์ อำเภอบ้านผือ โดยมีข้าราชการ พ่อค้าประชาชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Continue reading

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

IMG_4516โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีได้จัดพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถและมอบเกียรติบัตรให้แม่ดีเด่น ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558

Continue reading

ทำบุญบ้านพักครู

IMG_4307วันที่ 6 สิงหาคม 2558 ครูและบุคลากรบ้านพักครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานีได้ทำบุญตักบาตรเพื่อเป็นศิริมงคลโดยมีคณะครูและบุคลากรมาร่วมพิธีนี้อย่างมากมาย

Credit: Nirat Pengpara

Continue reading

กิจกรรมชิงรางวัล โพสภาพและคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “โรงเรียนที่ฉันรัก” ในเพจ มหกรรมวิชาการโรงเรียนบ้านผือพิทยสรรค์-คอมพิวเตอร์ ชิงรางวัล

กิจกรรมชิงรางวัล โพสภาพและคลิปวีดีโอ ในหัวข้อ “โรงเรียนที่ฉันรัก” ในเพจ มหกรรมวิชาการโรงเรียนบ้านผือพิทยสรรค์-คอมพิวเตอร์  www.facebook.com/academicfestivalbanphuepit2015 ชิงรางวัล

 

กติกา
—————————————————- Continue reading

กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา

IMG_4074โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี(โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์)ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา โดยมีขบวนฟ้อนรำ รถแห่เทียน ขบวนนักเรียน ร่วมกับชุมชน ชาวบ้านในอำเภอบ้านผือมากมาย

Credit : Nirat Pengpara

Continue reading

พิธีเปิดธนาคารโรงเรียน

IMG_3767ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี(โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์)ได้จัดพิธีเปิดธนาคารโรงเรียนขึ้นซึ่งถือเป็นสาขาที่ 1054 ของธนาคารออมสิน โดยมีประธานในพิธีคือท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 20 นายสมเจษฏ์  ศรีสมจักร์ เป็นประธานในพิธี และมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้จัดการธนาคารออมสิน คณะครูและนักเรียนมาร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย

Credit: Nirat Pengpara

Continue reading

อบรมขยายผล PLC โรงเรียนในเครือข่ายศูนย์ Eric อำเภอบ้านผือ

IMG_3633

ศูนย์ Eric โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี(โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์)ได้จัดอบรมขยายผล Professional learning Community(PLC) ให้กับคณะครูภาษาอังกฤษจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนหนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ โรงเรียนจำปาโมงวิทยาคาร  โรงเรียนกุดจับประชาสรรค์ โรงเรียนภูพระบาทวิทยา โรงเรียนสามัคคีพิทยาคาร โรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม โรงเรียนยูงทองพิทยาคม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุดรธานี(โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์) ณ ห้อง ICT 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2558

Credit: Nirat Pengpara

Continue reading

ประชุมครูแกนนำพัฒนาวิชาชีพโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PCL)

11737815_940612039314902_5226060703207049644_nวันที่ 17 กรกฎาคม 2558 ศูนย์ Eric โรงเรียนบ้านผือพิทยาสรรค์ได้จัดครูแกนนำพัฒนาวิชาชีพโดยเครือข่ายชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PCL) ในจังหวัดอุดรธานี ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ

Credit: Nirat Pengpara

Continue reading

ผู้บริหาร


นายสาส์นลิขิตชัย พลไธสง
ผู้อำนวยการ

นายสุรชัย ทองทิพย์
รองผู้อำนวยการ

นายดำรง ไชยชนะ
รองผู้อำนวยการ

นายเสถียร สุกรีฑา
รองผู้อำนวยการ

นายเรืองฤทธิ์ ชาบรรทม
รองผู้อำนวยการ